Adatkezelés

Adatvédelem

Miközben látogatást tesznek honlapunkon, nem gyűjtünk Önökről olyan adatokat, ami alapján személyesen azonosíthatóvá válhatnának. Ez nem érinti ama információt (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím), amit adatlapokon önként megadnak (árajánlatkérő adatlap), vagy amivel e-mail üzenet formájában megismertetnek bennünket. A tudomásunkra hozott személyes adatokat a mindenkori jogérvényes módosítás szerinti vonatkozó adatvédelmi rendelkezésnek megfelelően tároljuk. Ezeket az adatokat kapcsolatfelvételre, kérdésükre adandó válaszra vagy terméktájékoztató megküldésére, továbbá ajánlat előterjesztésére, valamint szerződés teljesítésére használjuk fel, és beleegyezésükkel szaktanácsadás végett feldolgozhatjuk és használhatjuk. Eme adataik felhasználására vonatkozó jóváhagyásukat a Wolf System Építőipari Kft. cégnél bármikor visszavonhatják.
Az adattörlési kérelmet a következő e-mail címre várjuk: mail@wolfsystem.hu.

Cookies

(nemzetközi számítástechnikai szakzsargonban: süti)

A cookies megnevezés alatt olyan információt (kis szöveges fájlokat) értünk, amelyek önműködően elmentésre kerülnek számítógépük merevlemezén, amikor honlapunkon látogatást tesznek, ama céllal, hogy a honlapunkon történő keresgélést, valamint honlapunk valamennyi műveletének használatát lehetővé tegyék. Eme szöveges fájlok a számítógépükön nem tesznek semmilyen kárt, hanem abban lesznek segítségünkre, hogy honlapunk használatát jobban illeszthessük az egyéni igényükhöz, és ajánlatunk minőségét tovább javíthassuk. Honlapunk képernyő oldalainak eme szöveges fájljai nem szolgáltatnak részünkre semmilyen adatot Önökről.

Ez a honlap a Google Analytics programot használja, amely a Google Inc. cég („Google”) honlap-elemző szolgáltatása. A Google Analytics szöveges fájlokat használ (un. „Cookies” vagy „sütik”), amelyek számítógépükön elmentésre kerülnek, és honlapunk Önök általi használatának elemzését teszik lehetővé. Az eme szöveges fájlok által generált információ, ami honlapunk Önök általi használatára vonatkozik (ideértve IP-címüket is), a Google Amerikai Egyesült Államokban található szerverére továbbítódik, és ott elmentésre kerül. A Google eme információt arra használja, hogy értékelje, miként használják a honlapot, hogy a honlap használatára vonatkozó tevékenységről a honlap üzemeltetője részére jelentést állítson össze, és a honlap használatára és az internet használatára vonatkozólag további szolgáltatást nyújtson. Eme információt a Google adott esetben harmadik személynek is átadja, ha erre nézve törvényi előírás állna fenn, vagy ha eme adatokat a Google megbízásából harmadik személy dolgozná fel. A Google semmi esetre sem kapcsolja össze IP-címüket saját adataival. A cookies telepítését a browser szoftverük megfelelő beállítása révén letilthatják. Felhívjuk azonban figyelmüket arra, hogy ebben az esetben előadódhat, nem tudják majd eme honlap minden funckióját teljes terjedelemben használni. Honlapunk használata révén kijelentik, hogy a Google által Önökről felvett adatok feldolgozásával a fentiekben leírt módon és az ott ugyancsak megadott célból egyetértenek. Az adatfelvételt és az adattárolást a jövőre nézve a következő website alkalmazásával bármikor letilthatják:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A teljeskörű IP-címekkel történő elemző eszközök alkalmazására vonatkozólag szeretnénk utalni arra, hogy a Google Analytics program ezt a honlapot az „_anonymizelp()” kiterjesztéssel alkalmazza, és az IP-címek csak rövidített formában kerülnek tovább-feldolgozásra, hogy a közvetlen személyazonosíthatóság kizárható legyen.

A cookies használatát illetőleg elmentését a számítógépükön alapvetően az internet browserük megfelelő beállításukkal tilthatják le, ill. akadályozhatják meg, vagy már telepített cookies fájlokat így törölhetnek. Ez azonban azt eredményezheti, hogy honlapunk használata során nem áll majd rendelkezésükre minden funkció teljes terjedelmében.

Szerzői jog

A honlap teljes tartalmára vonatkozó szerzői jog (© Copyright) a Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H. Österreich, a Wolf Holding GmbH, Österreich cég tulajdona. A „Wolf” megjelölés a „Wolfhaus-Logos” és a „Wolf System-Logos” kifejezésekkel együtt a Wolf Holding GmbH cégnek az Európai Unión belül és nemzetközileg bejegyzett márkaneve, és az említett jogtulajdonosok kifejezett írásos hozzájárulása nélkül harmadik személy által nem használható. Írásbeli jóváhagyás esetén a használat minden esetében utalunk arra, hogy ezek tekintetében a Wolf Holding GmbH cég bejegyzett márkaneveiről van szó, és ez a felhasználásra vonatkozó jóváhagyás – ellentétes értelmű írásba foglalt rendelkezés hiányában – három hónap elteltét követően önműködően megszűnik. A cégszimbólumok (logo) tervezés szerinti mintája nem változtatható meg. A cégszimbólumok (logo) illetéktelen használata tilos. Különösen minden márkajel, szöveg, jelmondat, kép, márka, szimbólum, grafika, típus megnevezés, animáció és video – valamint eme honlapon történő elhelyezésük – szerzői jogi és egyéb védjegyoltalmi védelmet élvez. Nem megengedett eme honlap tartalmát kereskedelmi célból másolni, feldolgozni, módosítani vagy harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Az eme honlapon található képekre vonatkozó szerzői jog a Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H, Österreich céget, a Wolf System GmbH, Deutschland céget vagy leányvállalataikat illeti. Előadódhat, hogy képekre részlegesen harmadik személy szerzői joga is vonatkozik.

Hyperlink

Ez a honlap más honlapunkhoz hyperlink kapcsolatot tartalmaz. A Wolf System Építőipari Kft. cég a honlapon csak a saját tartalomért felel, az idegen tartalomért semmiféle felelősséget nem vállal, és semmiféle felelősséggel nem tartozik eme honlapokon az adatvédelmi rendelkezések betartásáért. Nem válunk az idegen tartalom tulajdonosává. Ha külső honlapokon jogellenes tartalomról szereznénk tudomást, eme képernyőoldalakhoz történő hozzáférést haladéktalanul letiltjuk. Olyan hyperlink hivatkozást, amely a mi honlapunkra vonatkozó kapcsolatra utal, csak a Wolf System Építőipari Kft. cég által erre nézve megadott előzetes írásos jóváhagyás birtokában lehet létrehozni.

Felelősség

Ezt a honlapot a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, ám ennek ellenére sem vállalunk a rajta található minden adatért felelősséget. A honlapon megadott minden ár, felszereltségi jellemző, ábra, műszaki adat, szállítási tudnivaló és akció kötelezettség nélküli. A Wolf System Építőipari Kft. cég – hacsak nem szándékos vagy nagyfokú hanyagságon alapulna – elhárít magától ilyen kárra nézve bármiféle felelősséget, ami a honlap használatából közvetlenül vagy közvetett módon állhat elő.

Honlapunk tartalmáért felelős:

Wolf System Építőipari Kft.

7522 Kaposújlak

Gyártótelep